over moslimkids.nl

Moslimkids.nl is een initiatief van Miraah.

Deze is opgericht om op het internet op toegankelijke wijze kennis over de Islam over te brengen aan moslimkinderen, die in de bovenbouw van de basisschool zitten (groep 5 t/m groep 8)

Er is ruimte gereserveerd voor het uiten zan zorgen. Hier kan het kind kwijt waar hij mee zit, dat alleen al kan een grote opluchting zijn. Er is hierbij een mogelijkheid om contactgegevens van ouders en/of school achter te laten, zodat moslimkids – indien nodig – hen kan bereiken en evetueel de nodig hulp kan inschakelen.

Omdat een website voor kinderen behalve informatief, vooral ook leuk dient te zijn, heeft moslimkids een aparte ruimte voor (leerzame) spelletjes. Die uiteraard islamgerelateerd zijn.

Moslimkids.nl is niet gerelateerd aan de facebookpagina ‘Moslimkids‘.